komunikacijske vještine

Komunikacijske vještine

Jezik programa: Hrvatski

349.00 kn

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?  

Komunikacija vodi do zajedništva, odnosno do razumijevanja, intimnosti i uzajamnog uvažavanja.

 – Rollo May (1909 – 1994), egzistencijalni psiholog i autor

 

Sposobnost točnog i jasnog prenošenja informacija jedna je od najvažnijih i najkorisnijih vještina koje možete posjedovati. Učinkovito komunicirati znači da smo sposobni izraziti svoje ideje i stavove jasno, samopouzdano i sažeto.

Ako ste dobar komunikator, znate kako se prilagoditi novim i različitim situacijama, pročitati ponašanje drugih ljudi, spremni ste na kompromis i pronalaženje rješenja koje zadovoljava obje strane te na taj način s lakoćom rješavate moguće konflikte. Naposljetku, kako je komunikacija dvosmjerna ulica, ključno je i da ste dobar slušač.


KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Sposobnost učinkovitog komuniciranja jedna je od najvažnijih vještina potrebnih za poslovni uspjeh. Ali rad na vašim komunikacijskim vještinama neće utjecati samo na razvoj vaše karijere, već i na kvalitetu odnosa koje njegujete u osobnom životu. U programu Komunikacijske vještine kroz 4 ćete lekcije:

  • Upoznati važne činjenice o komunikaciji i najčešćim preprekama uspješnoj komunikaciji, kao i prednosti koje su rezultat razvijenih komunikacijskih vještina.
  • Upoznati dijelove komunikacijskog procesa, pri čemu će poseban naglasak biti na mogućim preprekama koje utječu na uspješan prijenos informacija. Osim toga, saznat ćete kako različiti tipovi primatelja poruke utječu na stil komunikacije.
  • Saznati kako verbalni i neverbalni elementi komunikacije poput gesti, tona glasa i određenih fraza i izraza utječu na način na koji se informacije prenose i primaju.
  • Naučiti 10 ključnih strategija za bolju komunikaciju koja se postiže jasnim i razumljivim izražavanjem, vještinom slušanja i boljim razumijevanjem drugih.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

  • Izbjeći najčešće prepreke uspješnoj komunikaciji i uživati u prednostima razvijenih komunikacijskih vještina.
  • Razumjeti komunikacijski proces i prilagoditi svoj pristup s obzirom na vrstu primatelja poruke za dobar ishod komunikacije.
  • Obratiti pažnju na elemente verbalne komunikacije kao i neverbalne signale i prilagoditi ih kako biste poboljšali kvalitetu svoje poruke i vjerojatnost da bude primljena onako kako ste namjeravali.
  • Primijeniti 10 ključnih strategija u svojim svakodnevnim interakcijama i kultivirati svoje odnose kroz učinkovitu komunikaciju.

Uspješna komunikacija vještina je koja se može naučiti i koja vam koristi u svim aspektima života. Usavršite svoju sposobnost pažljivog slušanja i jasnog izražavanja kroz program Komunikacijske vještine kako biste poboljšali svoje samopouzdanje i produbili svoje odnose s drugima.

Product Language

Hrvatski

Broj lekcija

4

Dostupnost

12 mjeseci od kupnje