kaos u red

OKR – iz KAOSA u RED

OKRs cultivate the madeness and magic is just around the corner. 

Bono Vox

 

Mogu li OKR-ovi kultivirati ludilo u kojem se ponekad nalazimo? Budite uvjereni – mogu!

Kontinuirane promjene, opterećenost količinom posla, sve dinamičniji zahtjevi klijenata, neprestano ubrzanje radnog ritma u pandemijsko vrijeme dodatno testiraju granice naše izdržljivosti.

Ta situacija traži nova rješenja.

OKR metodologija nije princip kojeg je kreiralo covid i post-covid okruženje, već je formula koju su dosad gotovo samozatajno primjenjivale brojne uspješne i brzorastuće kompanije. Sada je formula izašla iz sjene i pokazuje svoj puni potencijal dostupan svima.

OKR je melem za pojedince, timove i čitave kompanije. Svojom transformacijskom snagom i pozitivnom energijom kaos dovodi u red. Otvara vrata elanu i motivaciji na individualnoj i timskoj razini.

Susreće li se vaša kompanija ili vaš tim s nekim od ovih izazova:

 1. Kompanija nije u potpunosti usklađena u pogledu svoje strategije i svojih ciljeva,
 2. Timovi i njihovi članovi ne žive kompanijske ciljeve, strategiju,
 3. Kompaniji nedostaje koordinacija, razumijevanje i usklađenost između timova,
 4. Pojedinac ne razumije svoju svrhu i svoj doprinos u postizanju ciljeva,
 5. Kompaniji nedostaje jasnoća svrhe i transparentnost,
 6. Ljudima nedostaje motivacije,
 7. Osobna i timska učinkovitost je svakodnevno na testu zbog konfuznih prioriteta, ….

Ako se prepoznajete u ovim izazovima vrijeme je da posegnete za OKR-om. Dat će vam novi poticaj i ubrzati vaš razvoja.

Što je OKR?

OKR je metodologija postavljanja ciljeva i praćenja njihove realizacije te menadžment metodologija koja osigurava angažiranost, usklađenje i usmjerava napore k ostvarenju ključnih ciljeva kompanije.

OKR redefinira način razmišljanja i postavljanja ciljeva koji odgovaraju izazovima novog vremena. Ne samo da ćete vi i vaša kompanija postaviti ambiciozne i mjerljive ciljeve već ćete aktivno graditi zdravu kulturu napretka. Zadržat ćete visoku razinu motivacije i nastojanja svakog pojedinca da postigne i ostvari više.

OKR učinkovito sinkronizira sve članove organizacije na putu do ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Povezuje kompanijske, timske i individualne ciljeve s mjerljivim rezultatima tako da svi rade u istom smjeru.

Ono po čemu se razlikuje od tradicionalnog načina postavljanja ciljeva je učestalost postavljanja, praćenja i provjeravanja realizacije ciljeva te orijentiranost na dodanu vrijednost umjesto na aktivnost (kvartalno). Princip je transparentan i jednostavan, a njegova iznimna učinkovitost leži u dosljednoj i predanoj provedbi na svim razinama kompanije.

Integralni dio metodologije su 3 jednostavne riječi:

OKR je skraćenica engleskih riječi: OBJECTIVES i KEY RESULTS.

OBJECTIVE je ono što želite postići dok je KEY RESULT način kako ćete mjeriti da ste to postigli.

Objective je… kvalitativna i aspiracijske izjava. To je nešto što vi, vaš tim, ili vaša kompanija trebate ostvariti  (izraženo bez brojki)

Ključni rezultati su… uvijek kvantitativni. Govore jeste li ostvarili svoj cilj i zato moraju biti konkretni i mjerljivi.

Upravo njihov pravilan odabir i specifične kombinacije OKR formulacija predstavljaju platformu za uspjeh bez ograničenja.

Tko može biti ponosni vlasnik OKR-a :)    

Vlasnih OKR-a može biti pojedinac, tim, odjel, sektor i/ili kompanija ovisno o veličini i kompleksnosti organizacije. Za prvo razdoblje OKR planiranja mudro je krenuti postepeno  s timskim OKR-ovima i graditi priču do svih razina i dijelova kompanije.

Povijest OKR-a

 

„Supersnage“ OKR principa su: 

Popunite prazninu i doznajte prednosti OKRova (drag & drop):

Koraci za uvođenje OKR-ova su jednostavni:

 1. Upoznavanje OKR metodologije
 2. Postavljanje OKR ciljeva
 3. OKR implementacija
 4. Konačan rezultat – oduševljenje postignutim rezultatima.

Bez obzira želite li implementirati OKR na individualnoj, timskoj ili kompanijskoj razini možete posegnuti i za online programom OKR formula za uspjeh koji će vam omogućiti da saznate sve što trebate znati za pokretanje OKR ciklusa i OKR prakse.

Kako biste već sad mogli sagledati na jednom mjestu jednostavnost i funkcionalnosti OKR-a preuzmite OKR one-pager.

Be the first to comment!